Logo Tuinberegeningaanleggen.nl

Waterleiding als waterbron

Tuinberegening op uw waterleidingnetwerk

Leidingwater

Aansluiting op het leidingwater is een schone maar uiteindelijke duurdere waterbron. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze manier van aansluiting.

Hoeveel sproeiers kunt u aansluiten?

Om te weten hoeveel sproeiers u aan kunt sluiten moeten we de watercapaciteit berekenen. Bij verbruik in huis of in de buurt kan de waterdruk soms zakken. Hierdoor moeten er meer zones aangelegd worden. Door zones op verschillende tijden te sproeien ondervangt u het probleem dat de druk mogelijk te laag wordt.

Bij het aanleggen van tuinberegening met een eigen bron, oppervlaktewater of regenwater berekenen wij welke pomp er nodig is.

Hoe berekent u de watercapaciteit in uw huis?

U kunt de zogenaamde emmer test doen. De hoeveelheid water dat door uw leiding geleverd kan worden per tijdseenheid (meestal uur of minuut) drukken we uit als debiet. Soms komt u dit tegen in het Engels, dat noemen ze het flow. Meestal ziet u het debiet in m3 per uur of liters per minuut.

Hoe doet u de emmertest?

Voorbeeld rekensom

Hoeveel is dat per uur?

Let op
Duurt het langer dan 30 seconden om de emmer te vullen dan is uw waterleiding niet geschikt voor het aansluiten van een tuinberegeningsinstallatie.