Logo Tuinberegeningaanleggen.nl

Tuinberegening aanleggen

Tuinberegening aanleggen

Als u er voor gekozen heeft om tuinberegening te plaatsen, is het belangrijk om een aantal stappen te volgen.

De volgende stappen worden (samen) genomen:

Beregeningsontwerp

Als allereerste hebben we de exacte afmetingen van uw tuin en de onderdelen in uw tuin nodig. Het is belangrijk dat dit precies klopt om een goed beregeningsplan te maken. De tekening wordt op grafiekpapier getekend. Ieder vierkant staat voor een afmeting, vaak is deze afmeting 1 m².

We beginnen met het intekenen van het huis, schuur of garage. Vervolgens het terras, paden oprit. Als alle verharding is ingetekend tekenen we alle groenvoorzieningen in. Bomen, gazons, borders, hagen en overige beplanting. We houden rekening met eventuele verschillen in hoogte van grond en beplanting.

We tekenen de bron in en de leidingen. Deze laten we zo efficiënt mogelijk lopen.

Onderdelen van het beregeningsontwerp

Lees meer over beregeningsplannen

In kaart brengen waterbehoefte

Alle details zijn bekend, vervolgens maken we zones op basis van waterbehoefte. Hier houden we rekenen met het soort groen dat we besproeien en zon / schaduw.

Sproeiers en druppelslangen

Het intekenen van sproeiers gebeurd volgens het head to head principe, op deze manier ontstaat er overal in iedere zone een gelijke hoeveelheid bewatering. Als de sproeiers zijn ingetekend tekenen we de leidingen in.

De waterbron, leiding of grondwater

Voor uw tuinberegeningssysteem is er vanzelfsprekend water nodig. De keuze hangt vooral af van de omvang van de tuin. Waar kleinere tuinen met minder sproeiers en leidingen aangesloten kunnen worden op het waterleidingnet, is het het voor grotere tuinen vaak alleen mogelijk om het een extra pomp en grond- of oppervlakte water te doen.

Leidingwater

Vaak worden ‘kleinere’ tuinen aangesloten op het leidingwaternetwerk. Leidingwater is vrijwel onbeperkt beschikbaar. Maar uiteindelijk wat kostbaarder.

Voordeel Nadeel
Onbeperkt water Water kost geld
Altijd waterdruk Waterdruk zakt tijdens gebruik

Oppervlaktewater

Soms is er een mogelijkheid om gebruik te maken van oppervlaktewater. Als u hiervan gebruik wilt maken is een externe pomp nodig.

Voordeel Nadeel
Water kost niets Aanschaf externe pomp
Genoeg waterdruk In periode van droogte beperking waterschap

Grondwater

U kunt ook grondwater gebruiken als bron voor de tuinberegeningsinstallatie. Ook hier is een pomp voor nodig.

Voordeel Nadeel
Water kost niets Aanschaf externe pomp
Genoeg waterdruk Aanleg waterbron +/- € 500,-

Offertefase

Als vanuit het beregeningsplan alle onderdelen zijn ingetekend kunnen wij een offerte opmaken. Deze offerte is grofweg opgebouwd uit drie onderdelen:

Indien u akkoord heeft gegeven maken we in overleg een afspraak om de werkzaamheden uit te voeren.

De werkzaamheden bij het aanleggen van een beregeningsinstallatie

Uitzetten van de leidingen

Met een milieuvriendelijke / biologisch 100% afbreekbare spuitbus zetten we de leidingen uit.

Sleuven

Met een sleuvenfrees om minigraver zorgen voor een 40cm diepe sleuf om de leiding netjes in weg te werken.

Leidingen

We leggen de leiding uit en sluiten alle t-stukken en leidingen aan richting de sproeiers.

Waterbron aansluiten

Om zeker te weten dat de leidingen schoon zijn van zand sluiten we vast de waterbron aan.

Spoelen van de leidingen

We spoelen de leidingen 15 tot 30 minuten door. Zo zorgen we dat er geen zand of steentjes in de leidingen zitten die de sproeiers kunnen blokkeren. We controleren ook direct of alle t-stukken goed droog blijven.

Sproeiers aansluiten

Als we zeker weten dat de leidingen schoon zijn sluiten we de sproeiers aan.

Beregeningscomputer

Als laatste sluiten we de beregeningscomputer aan op het systeem en kleppen en stellen hem netjes in.

Onderhoud van het beregeningssysteem

Bij alle beregeningssystemen die wij aansluiten komen wij twee maal per jaar voor onderhoud terug.

Op deze manier zorgen wij er voor dat het systeem niet kapot kan vriezen. Ook kijken we naar de werking of deze nog optimaal is en stellen hem waar nodig bij.